wave-right wave-right line-btm square
deep jam
สุดยอดฝีมือของด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ ที่จะเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการสร้างอนาคตของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีอย่างแท้จริง
circle-right
competition
TechJam 2019 เป็นการกลับมาเพื่อค้นหาสุดยอด ตัวจริงที่ 1 ในแต่ละด้านเพื่อให้ได้ทีมที่แข็งแกร่งและเก่งที่สุดทั้งด้าน Deep Code, Deep Data และ Deep Design ที่ไม่ใช่แค่เก่ง แต่ต้องรู้ลึกและสามารถแก้โจทย์ที่ยาก มาประลองกันบนเวทีนี้อีกครั้ง
more detail
code
เป็นศาสตร์อย่างนึงที่มีความสำคัญอย่างมาก มีประโยชน์ทั้งในเชิงการพัฒนาเยาวชนและการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีในอนาคต การเขียนโปรแกรมคำสั่ง (Code) จะฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการคิดอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์และแก้ปัญหา การตีโจทย์ยากๆรวมไปถึงการวางระบบแบบแผนเพื่อการสั่งงานให้สามารถทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับทุกๆฝ่าย
data
ถือเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนการทำงานและธุรกิจในทุกรูปแบบ ยิ่งในยุคของเทคโนโลยี เราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของ Data ขนาดใหญ่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อ นำไปวิเคราะห์ วิจัยข้อมูล (Data) และการแก้ปัญหาต่างๆ ที่สามารถเอามาและใช้ได้จริง
design
เปรียบได้กับการออกแบบ ที่ถ่ายทอดรูปแบบจากการแก้ปัญหา/ระบุปัญหา สร้างสรรค์ไอเดีย และการสร้างผลงานที่มีคุณค่า ที่มีเรื่องราวออกมาเป็นผลงานที่มองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ ด้วยภาพเป็นตัวนำเสนอในการเล่าเรื่อง ไม่ตายตัว และมีลักษณะเด่นที่ต่างกันออกไป
code
สุดยอดฝีมือด้าน Programming
ผู้ที่รักการตีโจทย์สุดยากและท้าทาย ด้วยการเขียนโปรแกรม เขียนโค้ดเป็นชีวิตจิตใจ
กติกาการแข่งขัน
code
สุดยอดฝีมือด้าน Data Science
ผู้ที่รักการศึกษาข้อมูลขนาดใหญ่ วิเคราะห์ จำลอง ทดสอบ และวิจัยโมเดลต่างๆ
กติกาการแข่งขัน
code
สุดยอดฝีมือด้าน UX/UI Design
ผู้ที่รักการแก้ปัญหาด้วยการออกแบบ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์
กติกาการแข่งขัน
prize square-prize line-prize line-prize-s
winner
แพคเกจเปิดประสบการณ์ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ ณ Silicon Valley ประเทศสหัฐอเมริกา
เงินรางวัลทีมละ
100,000 บาท
พร้อมถ้วยรางวัลเเละประกาศนียบัตร
1st
runnner-up
เงินรางวัลทีมละ
50,000 บาท
พร้อมถ้วยรางวัลเเละประกาศนียบัตร
2nd
runnner-up
เงินรางวัลทีมละ
30,000 บาท
พร้อมถ้วยรางวัลเเละประกาศนียบัตร
agenda
01
online application
18 Oct - 11 Nov 2019
รับสมัคร Online www.techjam.tech
หมายเหตุ สำหรับผู้สมัคร Deep Code จะเปิดรับสมัครวันที่ 18 Oct - 5 Nov 2019 เท่านั้น
02
FIRST ROUND
18 Oct - 11 Nov 2019
ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ Final Round วันที่ 20 Nov 2019 www.facebook.com/TechJamThailand/
หมายเหตุ สำหรับผู้สมัคร Deep Code จะมีเวลา 4 วัน ในการทำ First Round ตั้งแต่วันที่ 8 - 11 Nov 2019 เท่านั้น
03
FINAL ROUND
30 Nov - 1 Dec 2019
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศของทั้ง 3 ด้าน (อาคาร KBTG เมืองทองธานี)
หมายเหตุ ผู้สมัคร โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละ Track ที่กติกาการแข่งขัน
กติกาการเข้าเเข่งขัน
  • ผู้สมัคร ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดระดับการศึกษาหรือสาขาอาชีพ
  • กรณี ผู้สมัครเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรืออายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ทางโครงการขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองของผู้สมัคร ลงนามรับทราบในเอกสารเข้าร่วมการแข่งขันด้วย
  • ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัคร ทั้งของทีมและของผู้เข้าแข่งขันทุกคนให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด รวมทั้งแนบรูปถ่าย ที่เห็นใบหน้าชัดเจนของผู้เข้าแข่งขัน จึงจะถือว่าการสมัครเข้าแข่งขันสมบูรณ์
  • การแข่งขันเป็นระบบทีม โดยใน 1 ทีม จะมีผู้เข้าแข่งขันเพียงคนเดียวหรือเป็นคู่ก็ได้
Online Application:
  • สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2562 หมายเหตุ สำหรับผู้สมัคร Deep Code จะเปิดรับสมัครวันที่ 18 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น
  • ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้อทีม และ/หรือของผู้เข้าแข่งขันได้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น
  • ในการกรอกใบสมัครทีมที่เข้าแข่งขันต้องระบุ รูปแบบการคัดเลือกให้ชัดเจน (Deep Code, Deep Data และ Deep Design)